Sacensību “Torņu Cīņas” noteikumi.

1. Atvēlētais laiks – 24 stundas: no 14:00 (vēlākais) 18. maijā līdz 14:00 (vēlākais) 19. maijā. Tas ir maksimālais atvēlētais laiks, kurā sugas drīkst skaitīt. Pēc sacensību atklāšanas un nonākšanas sacensību vietā komandas pašas var izvēlēties, kurā brīdī sākt un attiecīgi kad beigt.
2. Sacensību torņi tiek izlozēti starp komandām sacensību atklāšanas laikā.
3. Novērošana jāveic no torņa vai tā projekcijas laukuma ietvaros. Novērojumi, kas reģistrēti ārpus torņa teritorijas, sacensību rezultātos nav ieskaitāmi.
4. Lai putna sugu iekļautu sarakstā, tai jābūt nešaubīgi precīzi noteiktai vizuāli vai pēc balss.
5. Sugas jāatzīmē izsniegtajās sugu reģistrācijas lapās. Katrai komandai jāaizpilda viena veidlapa, atzīmējot katras sugas novērošanas laiku, kā arī to, kuri no dalībniekiem to ir redzējuši / dzirdējuši. Jānorāda arī uzskaites sākuma un beigu laiks. Veidlapā jāatzīmē arī novadīto ekskursiju skaits, ja tādas ir bijušas (skat. 19. punktu).
6. Komandā ir trīs līdz četri cilvēki. Tomēr, lai novērotā suga tiktu ieskaitīta, putnu ir jāredz / jādzird vismaz trijiem no komandas dalībniekiem.
7. Ja sugu konstatējuši tikai viens vai divi novērotāji, tā ir jāatzīmē atsevišķā sarakstā. Šī suga nevarēs tikt iekļauta kopējā sarakstā, salīdzinot sarakstus starp torņiem.
8. Komandas dalībniekiem ir jābūt spējīgiem pamatot savu viedokli par sugas noteikšanu, it īpaši retāku sugu novērošanas gadījumos.
9. Sarakstā ietveramas tikai sugas. Pasugas (piemēram, dzeltenajai cielavai u.c.) nav izdalāmas kā atsevišķas vienības.
10. Reģistrēt drīkst tikai dzīvus (ieskaitot ievainotus) savvaļas putnus brīvā dabā.
11. Optikas lietošana – binokļi, teleskopi – bez ierobežojumiem.
12. Putnu noteicēju un balsu ierakstu izmantošana (noteikšanas vajadzībām) – bez ierobežojumiem.
13. Nav atļauta skaņu pastiprinošu ierīču lietošana tālu putnu balsu saklausīšanai (mikrofoni ar vai bez parabolas).
14. Nav atļauts tuvoties putniem traucējošā attālumā, lai tos atpazītu, vai veikt kādas citas darbības, kas traucē putniem ligzdot, baroties vai atpūsties, tai skaitā izmantot balsu ierakstus provocēšanas nolūkā.
15. Nav atļauts izmantot asistentus, kas ziņo par putnu pamanīšanu tuvākā vai tālākā apvidū. Tomēr, ja apstākļu sagadīšanās rezultātā jaunu sugu pirmie pamana citi klātesošie (piem., ekskursijas dalībnieki), tad šo informāciju drīkst izmantot, un sugu var iekļaut sarakstā.
16. Par uzvarētāju tiek atzīta tā komanda, kas reģistrējusi lielāko sugu skaitu salīdzinājumā ar konkrētā torņa iepriekšējo vidējo rādītāju (iepriekšējo Torņu cīņu laikā no torņa novēroto sugu skaita vidējo rādītāju).
17. Vienāda reģistrēto sugu skaita (torņa bilances) gadījumā par uzvarētāju tiks atzīta tā komanda, kas pēdējo reģistrēto sugu būs reģistrējusi ātrāk attiecībā pret sacensību beigu laiku konkrētajā tornī.
18. Gadījumā, ja sacensībās piedalās tornis bez iepriekšējas sacensību pieredzes, iegūtais rezultāts tiek salīdzināts ar visu sacensībās līdz šim piedalījušos torņu iepriekšējo vidējo rādītāju vidējo.
19. Ja putnu torni vēlas izmantot apmeklētāji, komandai ir jāļauj to darīt. Tas nozīmē, ka ir jānovada ekskursija – jāpastāsta par šo pasākumu un jāparāda apkārtnē novērojamie putni.

Sacensību noteikumi “Tautas klasei”

1. Atvēlētais laiks – 4 stundas: no 12:00 (vēlākais) līdz 16:00 (vēlākais) 18. maijā. Tas ir maksimālais atvēlētais laiks, kurā sugas drīkst skaitīt. Pēc sacensību atklāšanas un nonākšanas sacensību vietā komandas pašas var izvēlēties, kurā brīdī sākt un attiecīgi kad beigt. Pēc 4 stundām komanda drīkst turpināt vērot putnus un reģistrēt sugas atsevišķā sarakstā, un pat pavadīt tornī visas 24 stundas, sastādot konkurenci pieredzējušajām komandām. Šajā gadījumā novēroto putnu sugu skaits kopējos rezultātos netiks vērtēts.
2. no 2. līdz 19. punktu skatīt vispārējos sacensību noteikumos.

Piesakies Torņu cīņām

Piesakies Torņu cīņām

Agnis Bušs

Torņu cīņu organizators

agnis@putnidaba.lv
26028225

Piesakies Torņu cīņām

agnis@putnidaba.lv
26028225
 
 

Paldies, mēs ar Tevi sazināsimies!